Wednesday, April 13, 2011

Ny programmledare på Hjärnkontoret

Hjärnkontoret söker en ny programmledar och jag tror jag vet vem som skulle passa perfekt, Linn Rabe. Snart kommer det lanseras en kampanj för att få henne vald hon räknar med ert stöd.

Håll ögonen öppna så kommer det snart mer info.

Wednesday, November 3, 2010

Tips om en bra webTV kanal

vbs.tv har en kanal som heter toxic som belyser miljöföroreningar
Många bra avsnitt

Saturday, July 31, 2010

Det är inte bara i USA som oljan läcker

BPs blunder i USA och dess konsekvenser har fått enorm medial uppmärksamhet, med all rätt. Det är en miljökatastrof utan dess like i USAs historia. Tyvärr har en liknande katastrof pågått i det tysta i Nigerdeltat. De stora oljebolagen kontrollerar regeringar och allt nyhetsflöde och har på detta sätt lyckas hålla denna oerhörda katastrof i det tysta. Mig veterligen pågår inget massivt arbete med att städa eller upp, det finns heller inga krav från den Nigerianska regeringen att oljebolagen ska betala för saneringen.
NY times har uppmärksammar detta i en bra artikel Far From Gulf, a Spill Scourge 5 Decades Old.


I China pågår ännu ett oljeutsläpp som Green peace och Al jazeera upplyser om. Oil spill in China worsens | Greenpeace International