Tuesday, January 26, 2010

Itunes U

Ett tips för er som använder Itunes.

I Itunes store så finns det en flik som verkar bara innehålla föreläsningar från högre läroinstanser. Jag håller just nu på att synka min Iphone med "Nature in you backyard". Återkommer med en recension.

Sen vill jag tips er med Iphone eller ipod touch om att Naturskyddsföreningens Grön guide nu finns som app. Inga ursäkter kvar för att äta ohållbart.

Friday, January 15, 2010

Gålö, nytt marint reservat (typ)


Från och med 1 feb är det fiskeförbud som gäller runt Gålö skriver Fiskeriverket på sin hemsida.

Orsaken, det finns ingen stor fisk kvar, gått om ungfiskar dock.

Fiskeriverket är benhårda i sitt beslut
t o m barnmete förbjuds vilket jag tycker är rätt väg att gå. Förbudet gäller i fem år och sedan får man se vad som händer.

Det som jag tycker är lite skevt är syftet med reservatet, eftersom det är tidsbestämt så är det enda syftet att låta den fisk som finns där växa till sig.
Vad händer om 5 år? Fisken har vuxit sig rejäl och många sportfiskare kommer nog bege sig dit. Troligen kommer det bli en av Stockholms bästa ställen för Gädda och Gös. Iallafall under en begränsad tid.

Om man istället hade siktat på att inrätta permanenta zoner sk. No Take Zones, hade man under en mycket lång tid kunnat fiska på överskotet från reservatet. Denna modell är standard utomlands.


Jag tycker detta ändå att detta är ett steg i rätt riktning, forskningen har gång på gång visat att marina reservat fungerar. Sverige har åtagit sig att skydda 6 områden, 3 på västkusten och 3 i Östersjön. Nu är frågan om det räcker? Forskning har visat att den viktigaste faktorn för att marina reservat ska fungera är "compliance" på svenska kan vi översätta det till lydnad, att vi följer de regler som upprättas.