Wednesday, May 13, 2009

Exkursion Angarn 12e maj

Jag har säkert missat några fåglar så ni får gärna fylla på.

Grågås
Kanadagås
Gräsand
Knipa
Vigg
Bläsand
Brunkärrhök
Tornfalk
Sothöna
Trana
Brushane
Tofsvipa
Rödbena
Grönbena
Skrattmås
Ringduva
Tornseglare (jippie!)
Göktyta (hörd)
Sånglärka (sång)
Ladusvala
Trädpiplärka
Rödstrupigpiplärka (Mats grupp)
Sädesärla
Gulärla
Koltrast
Rödhake
Lövsångare
Blåmes
Talgoxe
Kaja
Kråka
Skata
Grönfink
Gulsparv (sång)

2 comments: