Monday, December 14, 2009

Ännu ett deprimerande tecken på vår totala oförståelse för naturen.

No comments:

Post a Comment