Tuesday, June 9, 2009

Hur låter vem?

Oftast hör man fåglar mer än man ser dem. Det underlättar såklart om man vet vad man hör. Här kan man surfa runt och både titta och lyssna på våra vanliga fåglar. Sidan är på engelska.

För att underlätta har jag länkat direkt till utantill lätena (klicka på svenska namnet):
Blåmes = Blue tit
Bofink = Chaffinch
Fiskmås = Commun gull
Gulsparv = Yellow hammer

Koltrast
) = Blackbird
Lövsångare = Willow warbler

Skrattmås
= Black-headed gull
Svartvit flugsnappare = Pied flycatcher

Talgoxe
= Great tit
Tornseglare = Swift

Tofsvipa
= Lapwing


Enjoy!

No comments:

Post a Comment