Thursday, June 25, 2009

Snus eller kaffesump?Är detta gammal kaffesump eller kanske en prilla snus?
Icke! Detta är ett Sotägg Reticularia lycoperdon som tillhör slemsvamparna (Myxomycetes), en grupp som trots namnet inte tillhör svamparna(!). Vad ni ser är ett aethalium, en mängd fruktkroppar som är tätt ihopväxta. Slemsvampar har ett mångskiftande liv där de kan röra sig och äta bakterier och annat gott de kommer över. Just detta rara ägg fann vi i Gullringskärret.

No comments:

Post a Comment